2030 con người di chuyển bằng gì?

Khi tôi đưa ra câu chuyện 2030 sẽ phát triển hãng hàng không ZilaAirline, một trong các Cố vấn đặc biệt của tôi đã nói rằng Không được. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao?

2030 con người di chuyển bằng gì?

Câu trả lời mà tôi nhận được là: Thời đó không còn đi lại bằng máy bay.

Bạn có tin không? Bạn chắc có lẽ đã nghe thấy oto bay, dù lượn, quần áo bay…hay tàu siêu tốc 600km 800km/1h. Hoặc xuyên không như trong phim. Vậy còn đi máy bay nữa không?

Có thể bạn nói tôi đang nói nhảm! Nhưng những năm 1960s có vài ý tưởng đưa ra về việc nhìn và nói chuyện với nhau khi cách xa nửa vòng trái đất. Và những người đưa ra ý tưởng bị nói là ĐIÊN.

Còn thực tế hiện nay đã trả lời ĐIÊN hay không!

Covid đã khiến ngành hàng không phá sản nhiều và dịch bệnh mới 2022 2023 sẽ dần xóa sổ ngành vận tải này. Điều này không dễ nghe bởi tôi cũng rất thích máy bay, nhất là từ khi nhận thẻ ưu đãi các hàng nhưng biết sao được.

Tôi vẫn cần nói ra điều tôi biết về tương lai thế giới 10 năm tới!

Chúc Bạn sớm được di chuyển siêu không gian mà không cần tới máy bay!

Ánh Sáng của Bạn! Quang Minh 2021,