Bộ Tộc 8000 Năm Tuổi Có Lối Sống Diệu Kỳ Gửi Lời Cảnh Báo Đến Nhân Loại

Bộ tộc 8000 năm tuổi có lối sống diệu kỳ gửi lời cảnh báo đến nhân loại Từ ngàn xưa, nhân loại đã có những nền văn minh lớn. Những nền văn minh đã tạo ra các kiến trúc vĩ đại như Kim Tự Tháp, Vườn treo Babylon v.v… Tuy nhiên dù phát triển đến đâu, nền văn minh nào cũng chịu sự chi phối của luật vô thường, nay còn mai mất, cái gì cực thịnh cũng có lúc suy tàn…

Theo Ngẫm Radio