Dự báo Tương lai Thế giới 2022 – 2023

Nhân ngày Doanh nhân xin đưa ra các nhận định về tương lai 24 tháng tới như sau:
1. Dịch bệnh trên toàn cầu sẽ bủng nổ chu kì thứ 5 trong 50 ngày tới. Sự kháng vacxin sẽ diễn ra trên toàn cầu do tốc độ biến thể sinh ra.
2. Thế giới có 6 tháng từ tháng 12.2021 xảy ra các biến cố không tưởng và bất ngờ.
3. Sự sụp đổ phần lớn của Trung Quốc gây đứt gẫy sâu chuỗi cunh ứng toàn cầu. Vỡ đập và thiên tai xảy đến nhiều nơi.
4. Các dòng tiền đen, bất chính, không đủ minh bạch bị phanh phui và tiêu diệt
5. Thay mới nhiều lãnh đạo thế giới, nhiều đất nước tách ra và sáp nhập, thay đổi tên và quốc kì, thể chế chính trị.
6. Nền kinh tế số phi tập trung dần định hình và thay thế nền kinh tế truyền thống.
7. 6 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời gian của sự biến đổi dịch bệnh sang thiên tai cực đoan và cái chết mới.
8. Đại thanh lọc đòi hỏi sự nâng cao tần số năng lượng và thói quen sống, bỏ đi ăn thịt và tàn phá thiên nhiên. Khi trân trọng mới thoát được phần nào.
9. Hòa Bình thế giới thiết lập cơ chế mới. Con người bình đẳng hơn giữa các độ tuổi. Trẻ em thần đồng là phổ biến. Cuộc sống thế giới có luồng gió mới.
10. Vai trò lãnh đạo toàn cầu thuộc về các tổ chức cộng đồng thay vì cá nhân.
Kinh tế phục hồi sau tháng 3.2023.
Kính chúc Quí Anh Chị nhiều Sức khỏe và Bình An!
TranNhatMinh.vn