[Khóa Học Chủ Shop Online Chuyên Nghiệp] Bài 01: Facebook Zalo Và Thương Hiệu

Rating: 5 out of 5.

Buổi 1: Tập trung lựa chọn thị trường, Xây dựng Chuẩn Hóa Facebook Thương Hiệu, Công thức Nội Dung

Các Bạn nghe xong bài học mình rút ra bài học ở phần comment, bình luận, để lại link facebook để các AC hỗ trợ nhận xét cho mình.