Lời căn dặn về Bản thân cá nhân và Cộng đồng

Nhân Sinh Thần 34 tuổi tròn, xin có lời căn dặn về Bản thân cá nhân và Cộng đồng.

Đây là thời của Cộng đồng Toàn cầu:
1. Người vì mình không vì Người trời đất không dung.
2. Người chỉ vì mình không vì người khác, không thể thành công.
3. Người chỉ lo việc có lợi cho mình, không lo việc có lợi cho cộng đồng cho đất nước, sớm lụi tàn.
4. Người chỉ vơ vét vun vén về mình, không chăm lo cho người khác, sớm muộn cũng trắng tay.
5. Người không lo việc chung chỉ lo việc riêng, bại sản, ly tán.
6. Người không chăm lo phát triển cộng đồng, sớm đơn độc, nghèo nàn.
7. Người tham gia cộng đồng mà lợi dụng cộng đồng nhân dân, tư lợi riêng, lợi dụng tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt thì diệt vong.
8. Người kinh doanh bằng cộng đồng trái đạo đức, vô ơn với cộng đồng thì tất bại tam đời tứ đại
9. Người vô ơn với Người tạo ra cộng đồng là vô ơn với bậc sinh thành dưỡng dục, sớm mất hết tiền của danh vọng.
10. Người ích kỷ chiếm giữ cộng đồng phá hoại cộng đồng sớm thành thiêu thân hoa báo.
11. Người đem tất cả vì cộng đồng sẽ có được tất thảy, lưu danh muôn thủa.
12. Việc cá nhân cũng như đất nước khu vực và toàn cầu toàn vũ trụ.
Lời hôm nay Ta ban ra cũng như lời huấn dạy của Đức Tạo Hóa muốn gửi tới mọi người về công cuộc cải tổ. Như Nhân Quả Cộng Đồng, hãy lấy đó mà soi đường dẫn lối.
Lời nói của người khác có thể ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy. Lời của Cha dặn các con có nghiêm khắc nhưng là tình yêu là ánh sáng về với chân lý.
Đức Quang Minh Khẩu Dụ Ý Truyền.
Mượn hình ảnh của Quý đạo hữu!