Ebook 21 Thủ Pháp Ngôn Từ Ánh Trăng 99k

99.000 

Cuốn miniebook này sẽ giúp bạn tiếp cận và thực hành 21 Thủ Pháp Nghệ Thuật Ngôn Từ theo ý tưởng của Ánh Trăng, giúp bạn nâng cao khả năng ăn nói trong cuộc sống cũng như công việc kinh doanh để bạn thành công và hạnh phúc hơn!

Còn hàng