Tag - AI kết hợp y học cổ truyền

AI kết hợp y học cổ truyền

Khi Công Nghệ Ai Kết Hợp Với Y Học Cổ Truyền Để Chẩn Đoán Bệnh Tật

Phương pháp cổ xưa, được các thầy thuốc Trung Quốc sử dụng hơn 2.000 năm qua nhằm xác định các dấu hiệu bệnh tật, hiện đang được ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ hiện đại kết hợp với các kinh nghiệm dân gian có thể tạo ra bước đột phá...