Tag - chatgpt

OPENAI CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN HOÁ VÀ KIẾM TIỀN TỪ GPT

Ngày 6/11, OpenAI thông báo cho phép cá nhân hoá ứng dụng AI và sẽ mở cửa hàng ứng dụng để người dùng kiếm tiền từ GPT dựa trên số lượng sử dụng. Tại hội nghị các nhà phát triển AI, CEO Sam Altman chia sẻ với hơn 900 chuyên gia về tham vọng xây dựng...