Tag - Hoa Chùm Ớt

hoa chùm ớt

Hoa Chùm Ớt

Tên gọi khác: Hoa rạng đông. Tên khoa học: Pyrostegia ignea (Ker - Gawl.) Miers Tên đồng nghĩa: Bignonia venusta Ker - Gawl. Họ: Chùm ớt (Bignoniaceae) Công dụng: để phá kết hạch ở phổi, chữa ho, họng sưng đau 1. Mô tả Dây leo, dài hàng mét. Thân mảnh có tua cuốn. Lá kép mọc đổi gồm 2 – 3 lá...